Тъй като имаме натрупан опит и от двете страни на преговорния процес, сме в позиция да подготвим нашите клиенти за очкваните пречки и нуждата от структуриран процес за да сe осигури основата на успешната транзакция, която същевременно да не бъде излишно забавяна във времето.

Меню