Като доверен партньор на нашите клиенти, сме способни да продължим с консултантската си дейност и след приключване на транзакцията, ако обстоятелствата налагат по-дълъг период на интеграция или постигане на определени цели.

Меню