Капитал за растеж

Веднъж щом установят успешна структура в основното си бизнес направление, мениджърските екипи е вероятно да се окажат в ситуация, където се оглеждат за възможности за растеж на дружеството. В текущата конкурентна среда, разширяването на един бизнес отнема време, ясна стратегическа цел и, в повечето случаи, значителен финансов ресурс. Чрез нашия успешен опит, ние ще Ви помогнем да навигирате процеса по привличане на капитал за растеж/ръстов капитал от самото начало до финализирането му. Избирайки нашия екип за партньор в подобно начинание, Вие може да очаквате от нас:

 • Подкрепа по дефинирането на основните цели
 • Оценка на бизнеса (DCF, прецедентни транзакции)
 • Съдействие при избора между финансов и стратегически инвеститор
 • Изготвяне на тийзъри, инвестиционни меморандуми и други релевантни документи за потенциални инвеститори
 • Организиране на конкурентен процес по наддаване
 • Селектиране на необвързващата оферта, която най-добре пасва на зададените стратегически цели
 • Координация на дю дилиджънс екипите
 • Консултации относно финансовите калузи и други релевантни за сделката секции на правната документация
 • Преговори до финала на транзакцията

Можем обширно да дефинираме нашия принос към успешна транзакция по следния начин: Ние рефинираме стратегичските цели, изготвяме релевантната инвестиционна документация, съветваме нашите клиенти по време на преговорите и осигуряваме успешното приключване на транзакцията като координираме усилията си с трети страни, например дю дилиджънс и правни екипи. Някои от основните ползи, които нашите клиенти виждат като резултат от нашите услуги са:

 • Higher Achieved Valuation

  Слушаме внимателно и анализираме вашия бизнес модел

 • По-висока оценка
  на дружеството:

   

  Работейки в постоянен контакт с мениджмънта на компанията през ранните етапи от процеса по продажба ни дава възможност да представим компанията в най-добра светлина и да насочим вниманието на инвеститорите към перспективите пред компанията, както и да изградим ориентировъчна карта към постигането им. По този начин ние  адресираме различни притеснения на потенциалните инвеститори и успяваме да постигнем желаната оценка.

 • Конкурентен процес между купувачите:

   

  Чрез активна комуникация с всички заинтересовани купувачи, ние се уверяваме, че клиентите ни избират инвеститора, който най-близко споделя техните виждания за транзакцията, ценности и организационна култура.

 • Равнопоставеност между купувач и продавач

   

  Често професионалните инвеститори имат по-добри познания относно финансовите структури по една транзакция, както и отлични познания за възможностите на пазара или в индустрията, в която целят да инвестират. Ние помагаме на собствениците да получат достъп до същата информация като отсрещната страна и да разберат по-добре фундаменталната стойност на бизнеса си.

 • Сключване на транзакцията в по-кратки срокове

   

  Тъй като имаме натрупан опит и от двете страни на преговорния процес, сме в позиция да подготвим нашите клиенти за очкваните пречки и нуждата от структуриран процес за да сe осигури основата на успешната транзакция, която същевременно да не бъде излишно забавяна във времето.

 • Смекчаваме напрежението върху собствениците и мениджмънта

   

  Поемайки контрол върху процеса и координирайки транзакцията с всички свързани страни, ние помагаме на нашите клиенти да запазят фокус върху оперативните въпроси и да увеличат стойността на бизнеса си, свеждайки до минимум стресиращите ситуации, които могат да изникнат по време на продажбата.

 • Смекчаваме напрежението върху собствениците и мениджмънта

   

  Поемайки контрол върху процеса и координирайки транзакцията с всички свързани страни, ние помагаме на нашите клиенти да запазят фокус върху оперативните въпроси и да увеличат стойността на бизнеса си, свеждайки до минимум стресиращите ситуации, които могат да изникнат по време на продажбата.

Чрез нашето партньорство с Last Mile Experts ние сме в състояние да предложим ненадминати консултантски услуги, съчетавайки стратегическо консултиране и корпоративни финанси, за Last Mile, Доставка, Логистика и пряко свързаните сектори в цяла Европа.

Нашите споделени успехи

Ресурси и публикации

Тук споделяме важни събития за xFigure, нашите знания  и разказваме още истории на успеха.

Безвъзмездно финансиране за системи за съхранение към ВЕИ мощности

Няма коментари
Преди дни стартираха две процедури за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на нови ВЕИ мощности със системи за съхранение в изпълнение на Националната програма – за проекти с инсталирана…

Солиден инвеститорски апетит за възобновяеми енергийни източници в региона на ЦИЕ

Ние от xFigure, като консултантска компания за Проектно финансиране и Сливания и придобивания с фокус върху сектор възобновяеми енергийни източници и енергиен преход, активно следим сделките в Централна и Източна…

Лицензия за производство на електрическа енергия – в България и Европа

Тази статия е част от първото издание на месечния ни бюлетин, посветен на тънкостите в процеса при лицензиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници в България и Европа. Ако…

Експертиза от нашите партньори: Особености при придобиване на имот за изграждане на енергиен обект

Ролята на xFigureFinance  е да подготвя и структурира инвестиционни проекти, по начин който отговаря на изискванията на финансиращи институции и инвеститори. В процесa по превръщане на идеите в „банкируеми“ проекти,…
Меню