Работейки в постоянен контакт с мениджмънта на компанията през ранните етапи от процеса по продажба ни дава възможност да представим компанията в най-добра светлина и да насочим вниманието на инвеститорите към перспективите пред компанията, както и да изградим ориентировъчна карта към постигането им. По този начин ние  адресираме различни притеснения на потенциалните инвеститори и успяваме да постигнем желаната оценка.

Меню