Продажба на бизнес

Продажбата на един бизнес или на мажоритарен дял от него е едновременно динамичен и предизвикателен процес за всеки собственик. Като Ваш доверен партньор, ще Ви помогнем да преодолеете препядствията по време на различните етапи и съответно да постигнете поставените цели. Ние допринасяме за успешното осъществяване на Вашата транзакция чрез набор от услуги и материали, които включват:

 • Оценка на бизнеса (DCF и прецедентни транзакции на съпоставими компании)
 • Изготвяне на тийзъри, инвестиционни меморандуми и друга релевантна документация
 • Подготовка и организация на конкурентен процес по наддаване между купувачите
 • Координация на дю дилиджънс екипите
 • Консултираме клиента относно финансовите калузи и други релевантни за сделката секции на правната документация
 • Преговори до финала на транзакцията

Познавайки стъпките на процеса по продажба на дружествени дялове от началото на едно такова начинание може значително да спомогне за оптимизиране на ключови ресурси като време и пари, да редуцира стреса върху мениджнмънта на компанията и в крайна сметка да увеличи шансовете за реализиране на транзакцията. По-конкретно, ние носим добавена стойност на нашите клиенти в няколко направления:

 • Higher Achieved Valuation

  Слушаме внимателно и анализираме вашия бизнес модел

 • По-висока оценка
  на дружеството:

   

  Работейки в постоянен контакт с мениджмънта на компанията през ранните етапи от процеса по продажба ни дава възможност да представим компанията в най-добра светлина и да насочим вниманието на инвеститорите към перспективите пред компанията, както и да изградим ориентировъчна карта към постигането им. По този начин ние  адресираме различни притеснения на потенциалните инвеститори и успяваме да постигнем желаната оценка.

 • Конкурентен процес между купувачите:

   

  Чрез активна комуникация с всички заинтересовани купувачи, ние се уверяваме, че клиентите ни избират инвеститора, който най-близко споделя техните виждания за транзакцията, ценности и организационна култура.

 • Равнопоставеност между купувач и продавач

   

  Често професионалните инвеститори имат по-добри познания относно финансовите структури по една транзакция, както и отлични познания за възможностите на пазара или в индустрията, в която целят да инвестират. Ние помагаме на собствениците да получат достъп до същата информация като отсрещната страна и да разберат по-добре фундаменталната стойност на бизнеса си.

 • Сключване на транзакцията в по-кратки срокове

   

  Тъй като имаме натрупан опит и от двете страни на преговорния процес, сме в позиция да подготвим нашите клиенти за очкваните пречки и нуждата от структуриран процес за да сe осигури основата на успешната транзакция, която същевременно да не бъде излишно забавяна във времето.

 • Смекчаваме напрежението върху собствениците и мениджмънта

   

  Поемайки контрол върху процеса и координирайки транзакцията с всички свързани страни, ние помагаме на нашите клиенти да запазят фокус върху оперативните въпроси и да увеличат стойността на бизнеса си, свеждайки до минимум стресиращите ситуации, които могат да изникнат по време на продажбата.

 • Смекчаваме напрежението върху собствениците и мениджмънта

   

  Поемайки контрол върху процеса и координирайки транзакцията с всички свързани страни, ние помагаме на нашите клиенти да запазят фокус върху оперативните въпроси и да увеличат стойността на бизнеса си, свеждайки до минимум стресиращите ситуации, които могат да изникнат по време на продажбата.

Чрез нашето партньорство с Last Mile Experts ние сме в състояние да предложим ненадминати консултантски услуги, съчетавайки стратегическо консултиране и корпоративни финанси, за Last Mile, Доставка, Логистика и пряко свързаните сектори в цяла Европа.

Нашите споделени успехи

Ресурси и публикации

Тук споделяме важни събития за xFigure, нашите знания  и разказваме още истории на успеха.

Безвъзмездно финансиране за системи за съхранение към ВЕИ мощности

Няма коментари
Преди дни стартираха две процедури за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на нови ВЕИ мощности със системи за съхранение в изпълнение на Националната програма – за проекти с инсталирана…

Солиден инвеститорски апетит за възобновяеми енергийни източници в региона на ЦИЕ

Ние от xFigure, като консултантска компания за Проектно финансиране и Сливания и придобивания с фокус върху сектор възобновяеми енергийни източници и енергиен преход, активно следим сделките в Централна и Източна…

Лицензия за производство на електрическа енергия – в България и Европа

Тази статия е част от първото издание на месечния ни бюлетин, посветен на тънкостите в процеса при лицензиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници в България и Европа. Ако…

Експертиза от нашите партньори: Особености при придобиване на имот за изграждане на енергиен обект

Ролята на xFigureFinance  е да подготвя и структурира инвестиционни проекти, по начин който отговаря на изискванията на финансиращи институции и инвеститори. В процесa по превръщане на идеите в „банкируеми“ проекти,…
Меню