Дълъг е пътят на финансово планиране, но както ние често казваме

” По-добре да се изпотим при планирането, вместо да се провалим при реализацията”.

Затова, въпреки че имаме един готов вариант, винаги добавяме два допълнителни сценария, тествайки различни варианти за развитие.

Меню