И след като обединим направеното до момента и добавим ключови детайли е време да сглобим цялата картина, да направим финансов анализ и да изследваме ключовите рискове и допускания.

За всеки проект екипът на xFigureFinance разработва индивидуални показатели и измерители спрямо сектора и спецификата на Проекта.

В конкретиката на POSH това бяха брой клиенти по ден и час от седмицата, средна сметка на клиента, натовареност на капацитета, среден разход за обслужване на клиент и много други.

Веднага допълнихме резултатите с анализи и графики, за да видим кои са двигателите, къде са най-големите рискове и къде трябва да се фокусират предприемачите за успех.

Меню