Смело можем да кажем, че няма етап от процеса по финансово моделиране, който да е маловажен и/или да не води до ключови изводи и осъзнаване. И в тази стъпка ние допълваме пъзела с подробна прогноза за разходи за суровини и за себестойност, персонал, маркетинг и други оперативни разходи.

За POSH разработихме подробна прогноза за себестойност спрямо планираните продажби по категории храни и напитки. Освен детайлните предвиждания за оперативни разходи като наеми, режийни, маркетинг и други, разработихме подробен план за наемане и разпределяне на персонала.

Може би не е изненада за никой предприемач в този сектор, че ключът към адекватното управление на разходите при такъв тип бизнес се фокусира върху две области: себестойност и персонал. Затова за нас беше изключително важно още на етап Идея да анализираме разхода за персонал, както и ясно да определим нивото на постоянни разходи на Проекта.

Меню