Веднага след анализ на първоначалната концепция, заедно с клиента преминаваме към действие, описваме и изчисляваме размера на инвестицията

В нашия казус клиентът планираше да ползва наето помещение. Затова ние остойностихме ремонтните дейности, дизайн, оборудване и всички други инвестиции необходими преди отварянето на клуба. Освен това беше от ключово значение да добавим списък от избрани доставчици и начин на плащане по месеци, за яснота на паричните потоци.

Меню