Заставаме с цялата си експертиза, представяме проекта и отговаряме на ключови въпроси. Ето какво направихме за KICK:

• Създадохме конкурентен процес като представихме проекта пред три финансиращи институции;
• Прегледахме и договорихме условията в офертата за финансиране (размер, собствено участие, срок на погасяване, ценови условия, обезпечителен пакет, условия за усвояване, финансови ковенанти и други);
• Координирахме процеса до получаване на одобрение с допълване на информация, разработване на допълнителни сценарии на финансовия модел и анализи поискани от банките;
• Консултирахме клиента за избор на финална обвързваща структура на финансиране;

Меню