Познавайки добре възможностите на местният пазар и след анализ на проекта посъветвахме клиента да откаже наличните оферти.

 

Вместо инвестиционно финансиране с гаранции от друг бизнес, предложихме комбинация от Проектно Финансиране за строителството и Оборотно Финансиране за суровина.  По този начин клиентът можеше да договори финансиране без допълнителни гаранции и реално проектът да изплаща сам инвестицията.

Меню