Добре познаваме възможностите на местния пазар, инвестиционната общност и начина на мислене на банките и финансовите инвеститори. След като се запознаем с проекта, ще ви препоръчаме най-подходящия тип финансиране и партньор спрямо целите, етапа на развитие и сектора на компанията ви.

Меню