Общи условия на страницата

„Фигър Файнанс” ООД, с ЕИК 204843434 е собственик и оператор на уеб сайта www.xfigure.eu.

 

Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас като потребители на този сайт и “Фигър Файнанс” ООД като собственик на този сайт и уреждат правилата за достъпа и използването на този уеб сайт.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия за ползване, преди да използвате този уеб сайт. Част от условията се отнасят за конкретно съдържание на този уеб сайт (както е определено по-долу) или за данни, материали или информация, които можете да качите или изпратите към уеб сайта („потребителско съдържание“). Такива конкретни термини могат да се използват в допълнение към настоящите Общи условия за ползване или, където има изрично посочени условия.

В настоящите Общи условия за ползване, с думите „ние“ и „наш“ се идентифицира “Фигър Файнанс” ООД, а „Вие“ и „Ви“ се отнасят за всяко физическо лице или юридическо лице, които по един или друг начин използват този уеб сайт.

 

Приемане на Общите условия за ползване
С отварянето и посещаването на този уеб сайт, отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него и с всяко действие с което осъществявате достъп, сърфиране в уеб сайта или използването му по какъвто и да е начин Вие декларирате, че сте запознат със съдържанието на настоящите Общи условия, съгласявате се с тях и ги приемете. Ако не ги приемате Вие нямате право на достъп или да използвате този уеб сайт по какъвто и да е начин.

 

Промяна на условията
Тези Общи условия за ползване могат да бъдат променяни от “Фигър Файнанс” ООД, по преценка, по всяко време без предизвестие и без изрично уведомление. Датата на последното изменение на Общите условия е видима за потребителите по всяко време. Регистрираните потребители за получаване на бюлетин ще получат имейл уведомление за промяна на Общите условия. Ако продължавате да посещавате уеб сайта, да имате достъп до него или да го използвате се счита, че приемате всички изменения в Общите условия за ползване.

“Фигър Файнанс” ООД си запазва правото да премахне уебсайта, да ограничи достъпа до него или да го актуализира по всяко време без предизвестие.

 

Авторско право и търговски марки
Съдържание на този уеб сайт, включително и не само, изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо „Съдържание“) е със защитени авторски права и е обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху цялото съдържание на този сайт са притежание на “Фигър Файнанс” ООД или на лицата разрешили на “Фигър Файнанс” ООД да използва правата върху част или цялото съдържание на уебсайта /лицензодатели/.

Всички права върху Съдържанието на уеб сайта са запазени. Забранено е да копирате, възпроизвеждате, разпространявате,  публикувате, изтегляте, изпълнявате, показвате, публикувате, предавате, експлоатирате, създавате подобно или еднакво  съдържание или по друг начин да използвате всяка част от съдържанието на уеб сайта във всяка форма или по какъвто и да е  начин, без предварителното писмено разрешение на “Фигър Файнанс” ООД или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.

“Фигър Файнанс” ООД позволява да разглеждате и изтегляте съдържанието само за лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате за себе си всички записи за авторски права и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Не можете да променяте или адаптирате съдържанието по какъвто и да е начин или да го използвате по друг начин за обществени или търговски цели.

Забранява се копирането, имитирането или използването по друг начин, изцяло или частично на заглавната страница, персонализираните графики, икони на бутони и скриптове в сайта , без предварителното писмено разрешение на “Фигър Файнанс” ООД.

“Фигър Файнанс” ООД почита интелектуалната собственост на останалите лица. Ако смятате, че вашата работа е копирана по начин, който наруваша вашите авторски права, следва да ни уведомите като изпратите имейл на адрес rositsa.chopeva@xfigure.eu

 

 

Връзки към уеб сайтове на трети страни
Връзките и препратките в този уеб сайт се предоставят за Ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете нашия уеб сайт. “Фигър Файнанс” ООД не контролира уеб сайтове, собственост на трети страни. Вие се съгласявате, че “Фигър Файнанс” ООД не e одобрил съдържанието на тези сайтове, стоките или услугите, предоставяни на или чрез тези външни уеб сайтове. При свързването Ви си с такъв сайт, Вие трябва да се запознаете и да приемете неговите условия за ползване, както и това, че ние не носим отговорност за материали, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни. Ако искате да използвате връзките към други сайтове, това е на Ваш собствен риск.

“Фигър Файнанс” ООД не носи отговорност за съдържанието, законността, благопристойността или точността на информацията, както и за всички продукти и услуги, които се съдържат в уебсайтове на трети страни.

Посочваме, че други уеб сайтове в интернет, включително сайтове на трети страни, свързани с този уеб сайт, могат да съдържат материали или информация, които някои хора може да сметнат за обидни или неподходящи, или информацията, която можете да сметнете за неточна, невярна, подвеждаща или измамна, или информация, считана за клеветническа и нарушаваща по един или друг начин закона.

“Фигър Файнанс” ООД Ви препоръчва да прочетете Общите условия за ползване и Политиката за поверителност на всички други уеб сайтове, които посещавате.

 

Отказ от гаранции.
“Фигър Файнанс” ООД полага всички усилия, но не гарантира, че (i) сайтът ще отговаря на изискванията и на целите, за които е създаден, (ii) свободният достъп до сайта ще бъде безпрепятствен, непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки, (iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уеб сайта, ще бъдат точни и надеждни, (iv) сайтът е освободен от вируси или други вредни компоненти или (v) при наличие на грешки в сайта ние ще ги коригираме веднага след откриването им.

Информацията, получена от сайта, не може да бъде аргумент за лични, бизнес и/или финансови решения. Вие трябва да се консултирате с подходящ специалист, за да получите съдействие за вашата конкретна ситуация.

“Фигър Файнанс” ООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи за Потребителите на сайта, причинени от съдържащи се в побликуваните на сайта материали.

Информацията, която получавате чрез този сайт, се предоставя на Ваш риск и Вие носите цялата отговорност за повреди във вашата компютърна система или загуба на данни, включително всички щети, причинени от компютърни вируси вследствие използването на сайта и/или връзките към други сайтове в него.

 

Освобождаване от отговорност
Използването на сайта е на Ваш риск. “Фигър Файнанс” ООД при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с Вашия достъп и/или използването или невъзможността да се използва този уеб сайт и всички материали, връзки до този уеб сайт през други сайтове и/или връзките от него към други сайтове или неправилна и неточна информация на този уеб сайт. Това е ограничаване на отговорността, което важи за всички вреди, включително преки и косвени, специални, случайни или последващи щети (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), или други, доколкото е позволено от закона.

 

Обезщетение и освобождаване
Вие се съгласявате да се въздържате от всякакви искове, претенции за вреди, обезщетения, щети и разходи и, срещу “Фигър Файнанс” ООД включително от съпътстващите ги такси и разноски за адвокатски услуги, които възникват от или са свързани с използването на този уеб сайт, и която и да е дейност, свързана с използването на сайта от Вас. Всяко съобщение, материал и публикация, които се предават чрез този уеб сайт и са в нарушение с тези Общи условия или са в нарушение на правата на трето лице, ще доведат до прекратяване на достъпа Ви до този уеб сайт. Споровете между Вас и един или повече други потребители не ангажират по никакъв начин отговорността на “Фигър Файнанс” ООД.

“Фигър Файнанс” ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.xfigure.eu.

 

Защита на личните данни
“Фигър Файнанс” ООД поема ангажимент да предприемe всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта съгласно Закона за защита на личните данни. За повече информация за мерките, които предприемаме за защита на Вашите лични данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност.

Когато е необходимо, Посетителите на сайта предоставят лични данни за обработка с изрично съгласие, в писмен /електронен/ вид и за всеки конкретен случай.

Възможно е да бъдем задължени да предоставим информация поради законово изискване за нас или по съдебен ред.
Ние си запазваме правото да разкриваме Вашата лична информация, за да спазим приложимите закони и законните искания на държавата или регулаторните органи за информация.

 

Забранено за незаконна или забранена дейност

Като условие за ползване на този уеб сайт, Вие се съгласявате да не използвате този уеб сайт за незаконни или забранени от тези условия и от закона цели.

Вие се съгласявате да бъдете отговорни за използването от Ваша страна на уеб сайта.

Вие се съгласявате да не публикувате или предавате чрез този сайт незаконни, заплашителни, унизителни, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до наказателна, гражданска и административна отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на “Фигър Файнанс” ООД и/или на трети лица или по друг начин нарушаващи права признати от национални и/или международни закони.

Вие се съгласявате да не използвате този уеб сайт по начин, който да да застраши или повреди функционирането на сайта.

Вие се съгласявате да не използвате този уеб сайт по начин, който може да възпрепятства нормалното използване на сайта от други потребители. Вие се съгласявате да използвате всички подходящи средства, за да откривате и отстранявате всякакви вредни вируси или деструктивни програми от Вашите устройства, преди да изпращате материали към този уеб сайт. Нямате право да „хаквате“, „краквате“, „скрейпвате“, „краувате“ този уеб сайт директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове и всякакви други подобни.

“Фигър Файнанс” ООД си запазва правото, по своя преценка, да спре или да прекрате достъпа Ви до този уеб сайт и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на този уеб сайт (или част от него) за Вас, ако не спазвате която и да е точка от тези Общите условия.

 

Спиране на уеб сайта
“Фигър Файнанс” ООД си запазва правото по всяко време и от време на време да измени, преобразува, подобри уебсайта и/или временно или постоянно да прекрати достъпа до него (или част от него) по всяко време, без предупреждение или съгласие на потребителите.

 

Приложимо право и разрешаване на спорове
“Фигър Файнанс” ООД представя материали и информация на този уеб сайт, за които Вие давате съгласието си и отговаряте за всяко действие, което извършвате във или чрез този уеб сайт, за достъпа или използването му.

За въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор и не уредени в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Разделяне

Ако някоя разпоредба от тези Общи Условия се приеме за незаконна, нищожна или по някаква причина, неприложима от компетентен съд, тогава невалидната или неприложима разпоредба ще бъде заменена от валидна, приложима разпоредба, която най-точно съответства на намерението на първоначалната разпоредба. Валидността и приложимостта на всички останали разпоредби не се засягат.

Меню