Разширяване на бизнеса
Стратегически финанси

Чертаем курс към финансово успешен бизнес

xFigureFinance е партньор, който осигурява подкрепа на всеки етап от развитието на бизнеса: от финансово моделиране на етап идея, до анализ на оперативния бизнес и финансова експертиза при стратегически решения. Ние сме фокусирани върху ръста на нашите клиенти и затова с готовност прилагаме цялата си експертиза, като:

Идентифицираме

възможности за разширяване на бизнеса

Разработваме и имплементираме стратегии за растеж чрез сливания и придобивания, както и идентифицираме възможности за органично разрастване на бизнеса.

Разглеждаме

и валидираме инвестиционни проекти

Изработваме финансов модел с широк спектър от възможни сценарии, на базата на които изразяваме нашето мнение относно рисковете и финансовата рентабилност на проекта

Осигуряваме

нужния достъп до капитал

Структурираме и договаряме дългови инструменти като проектно финансиране, хибридни инструменти като мецанин финансиране и водим процеса от страна на клиента при договаряне на дялова инвестиция от фонд или стратегически инвеститор спрямо целите на дружеството.

Оценяваме

експертно и независимо вашия бизнес

Анализирайки фундаменталните данни на компанията, индустрията, макро климата и др., предоставяме оценка на дружеството на база дисконтирани парични потоци, прецедентни транзакции в сферата и финансовите множители на сходни сделки.

Консултираме

клиентите си по стратегически проекти за покупка или продажба на дружества

Ние водим целия процес по реализация на транзакцията – от идентификацията на подходящи компании спрямо потенциални синергии, възможност за разрастване на пазарен дял и/или навлизане на нови стратегически пазари до успешното завършване на преговорите и подписване на договор за покупко-продажба на дружествени дялове.

 

От опит знаем, че добрата корпоративна стратегия е съчетание от реалистични амбиции, познаване на конкурентните предимства на бизнеса и най-вече, устойчиви финансови решения. Затова заставаме плътно до клиентите си и използвайки цялата натрупана експертиза заедно, чертаем ясен план за действие, с който да постигнат стратегическите си цели.

На какви въпроси отговаряме

Ние сме довереният партньор, в който инвестирате да ви преведе леко през процеса по договаряне с банки и инвеститори, като ви спестяваме
време и средства.

Какви стъпки

да предприема, за да
разширя бизнеса си?

Какво трябва

да направя, за да
подготвя компанията за
привличане на
инвеститор?

Колко струва

моят бизнес?

Кой би имал
интерес

да го придобие или
инвестира в него?

Какви са стъпките

за растеж чрез
придобиване на друг
бизнес?

Каква ще бъде
възвращаемостта
ми,

ако инвестирам в този
проект?

Екипът на xFIGURE е готов да отговори.

Case studies

Case studies

Нашите споделени успехи

Меню