Проект SENSE

Управленска Отчетност и пълен обрат при компания
в сферата на услугите

Клиентът, средно голяма българска компания, в сектор услуги се управлява от трима собственици, които развиват бизнеса вече 8 години. Собствениците ръководят компанията на база добро оперативно познаване на сектора, интуиция и предприемачески дух.

Знаейки, че може да постигнат много по-добро финансово представяне от SENSE се свързаха с xFigureFinance, за да структурираме адекватна управленска отчетност,  с възможност да планират и взимат финансово осъзнати решения.

Този проект е сложен и многокомпонентен, ние развихме пълната си гама от услуги в това направление. Ето какво направихме и какво постигнахме.

Месец 1-5:

Анализ и структуриране

След първоначален анализ и опознаване на бизнеса, структурирахме система за събиране и отчитане на информацията на база нуждите на мениджмънта. До момента, бизнесът се обслужваше от външна счетоводна компания, фокусирана само върху данъчни и счетоводни справки. Първо започнахме с най-важното: приходи и клиенти.
Разделихме текущите клиенти в няколко основни групи на база тяхното потребителско поведение и генерирани маржове на печалба. Така, мениджърите вече знаеха кои клиенти генерират обем и кои – стойност. В резултат на този първоначален анализ, изградихме стратегия за увеличаване броя на покупките на база клиентска група и разпределихме отговорни членове от екипа за всяка група клиенти.
В резултат на продължителни срещи и осъзнаващи обсъждания прегледахме и разделихме оперативните разходи по cost- центрове на база логиката на бизнеса. Оформихме бюджет за всеки cost-център и изградихме система за следене на разходите на база ефективност и допринасяне към целите на компанията.

За финал, всички анализи и резултати обединихме в един отчет, който говори на езика на бизнеса. Никога няма да забравим първата реакция на клиента:

“Ние винаги сме работили по усет и за първи път виждаме толкова ясно цялата картина“.

Месец 1-5:

Анализ и структуриране

След първоначален анализ и опознаване на бизнеса, структурирахме система за събиране и отчитане на информацията на база нуждите на мениджмънта. До момента, бизнесът се обслужваше от външна счетоводна компания, фокусирана само върху данъчни и счетоводни справки. Първо започнахме с най-важното: приходи и клиенти.
Разделихме текущите клиенти в няколко основни групи на база тяхното потребителско поведение и генерирани маржове на печалба. Така, мениджърите вече знаеха кои клиенти генерират обем и кои – стойност. В резултат на този първоначален анализ, изградихме стратегия за увеличаване броя на покупките на база клиентска група и разпределихме отговорни членове от екипа за всяка група клиенти.
В резултат на продължителни срещи и осъзнаващи обсъждания прегледахме и разделихме оперативните разходи по cost- центрове на база логиката на бизнеса. Оформихме бюджет за всеки cost-център и изградихме система за следене на разходите на база ефективност и допринасяне към целите на компанията.

За финал, всички анализи и резултати обединихме в един отчет, който говори на езика на бизнеса. Никога няма да забравим първата реакция на клиента:

“Ние винаги сме работили по усет и за първи път виждаме толкова ясно цялата картина“.

Месец 6:

Интересен обрат

Почти на финала от нашата работа настъпи Ковид пандемията и няколко от ключовите партньори на компанията поискаха предоговаряне на текущите условия, като в резултат SENSE  загубиха значителен гарантиран приход. И въпреки, че проектът беше пред финал, трябваше да се върнем отначало и да преоформим стратегията.

“Единственото място, където постижението идва преди работата е в речника”

Видал Сасун, предприемач

И така, запретнахме ръкави и базирайки се на направените анализите и отчети заедно с мениджмънта изградихме стратегия как Компанията да се препозиционира между различните групи клиенти, както и план къде в разходната част трябва да се фокусира мениджмънта.

Благодарение на бързата реакция на собствениците, на благоприятна промяна на пазара в конкретната локация и на ясния и точен финансов план, Компанията успя да запълни липсващия приход от ключовите партньори с увеличение в другите клиентски групи и дори да постигне малък ръст в прихода и печалбата за 2020 г.

 

Месец 6:

Интересен обрат

Почти на финала от нашата работа настъпи Ковид пандемията и няколко от ключовите партньори на компанията поискаха предоговаряне на текущите условия, като в резултат SENSE  загубиха значителен гарантиран приход. И въпреки, че проектът беше пред финал, трябваше да се върнем отначало и да преоформим стратегията.

“Единственото място, където постижението идва преди работата е в речника”

Видал Сасун, предприемач

И така, запретнахме ръкави и базирайки се на направените анализите и отчети заедно с мениджмънта изградихме стратегия как Компанията да се препозиционира между различните групи клиенти, както и план къде в разходната част трябва да се фокусира мениджмънта.

Благодарение на бързата реакция на собствениците, на благоприятна промяна на пазара в конкретната локация и на ясния и точен финансов план, Компанията успя да запълни липсващия приход от ключовите партньори с увеличение в другите клиентски групи и дори да постигне малък ръст в прихода и печалбата за 2020 г.

 

В този проект ние ясно показахме как добре работеща финансова функция може да стимулира бизнеса както оперативно, така и стратегически.

Какво постигнахме

За екипа на xFigureFinance е огромно удоволствие да се ползва с доверието на собствениците и участва в интересното и динамично развитие на бизнеса им.

В този проект ние ясно показахме как добре работеща финансова функция може да стимулира бизнеса, както оперативно, така и стратегически.

Работата на xFigure Finance даде пълна и ясна финансова картина, независима перспектива и помогна на Компанията да определи, измери и постигне целите си.

Сега, когато текущият бизнес е прозрачен и добре структуриран, собствениците могат да се съсредоточат върху растеж и нови стратегически проекти. Вече работим заедно по финансов план за нов ключов обект на Компанията, вижте повече тук.

Какво постигнахме

За екипът на XFigureFinance е огромно удоволствие да се ползва с доверието на собствениците и участва в интересното и динамично развитие на бизнеса им.

В този проект ние ясно показахме как добре работеща финансова функция може да стимулира бизнеса, както оперативно, така и стратегически.

Работата на xFigure Finance даде пълна и ясна финансова картина, независима перспектива и помогна на Компанията да определи, измери и постигне целите си.

Сега, когато текущият бизнес е прозрачен и добре структуриран, собствениците могат да се съсредоточат върху растеж и нови стратегически проекти. Вече работим заедно по финансов план за нов ключов обект на Компанията, вижте повече тук.

Нашите споделени успехи

Други Проекти

Меню