Проект POSH

Финансов план за луксозен бизнес клуб

Както често казваме, ние преобръщаме представите за бизнес план. Ние разработваме финансови модели по мярка за всеки проект. До момента сме работили по проекти в сферата на производство, търговия, услуги, софтуер и много други.

При Проект POSH клиентът, инвеститор с опит в управление на ресторанти и клубове се свърза с екипа на xFigureFinance, за да разработим финансовата част и изготвим бизнес план.

И в този случай заедно с клиента преминахме през нашият доказан с времето процес и облякохме идеята в числа. Ето как се случи това:

 • Фокус върху идеята

   

  В началото винаги слушаме активно, задаваме ключови въпроси и анализираме бизнес модела.

  При POSH концепцията на бизнеса бе създаване на пространство за делови срещи със зона за храна, напитки и коктейли и затворен бизнес клуб. За да се отличи на пазара, клиентът вече бе провел разговори с няколко международни бранда и получил първоначално одобрение

 • Инвестиция:

   

  Веднага след анализ на първоначалната концепция, заедно с клиента преминаваме към действие, описваме и изчисляваме размера на инвестицията

  В нашия казус клиентът планираше да ползва наето помещение. Затова ние остойностихме ремонтните дейности, дизайн, оборудване и всички други инвестиции необходими преди отварянето на клуба. Освен това беше от ключово значение да добавим списък от избрани доставчици и начин на плащане по месеци, за яснота на паричните потоци.

 • Пазар и приходи:

   

  Tук вече стъпваме в дълбоки води.

  Изследването и прогнозирането на пазар, клиенти и цени е най-важната част от финансовият модел. По приходите подреждаме целият бизнес и точно в тази част експертизата на клиента и познаването на сектора са от изключително значение. Защото ние XFigureFinance, заедно преминаваме стъпка по стъпка през основните допускания, за да изградим реалистична прогноза за приходите.

В Проект POSH разработихме детайл
за няколко канала на продажби
във всеки един от първите 60 месеца:

Бизнес клуб с прогноза

Прогнозирайки в такъв детайл, реално показахме на клиента към какво трябва да се стреми във всеки един момент от развитието на проекта, така че да бъде финансово устойчив.

Приходи от ресторант

с вариант на меню по основни категории; също примерна кошница на клиент и прогноза за заетост с брой клиенти по часова зона, по ден от седмицата и по месец.

Прогнозирайки в такъв детайл, реално показахме на клиента към какво трябва да се стреми във всеки един момент от развитието на Проекта, така че да бъде финансово устойчив.

 • Разходи и ресурси

   

  Смело можем да кажем, че няма етап от процеса по финансово моделиране, който да е маловажен и/или да не води до ключови изводи и осъзнаване. И в тази стъпка ние допълваме пъзела с подробна прогноза за разходи за суровини и за себестойност, персонал, маркетинг и други оперативни разходи.

  За POSH разработихме подробна прогноза за себестойност спрямо планираните продажби по категории храни и напитки. Освен детайлните предвиждания за оперативни разходи като наеми, режийни, маркетинг и други, разработихме подробен план за наемане и разпределяне на персонала.

  Може би не е изненада за никой предприемач в този сектор, че ключът към адекватното управление на разходите при такъв тип бизнес се фокусира върху две области: себестойност и персонал. Затова за нас беше изключително важно още на етап Идея да анализираме разхода за персонал, както и ясно да определим нивото на постоянни разходи на Проекта.

 • Първоначална версия и Ключови Показатели:

   

  И след като обединим направеното до момента и добавим ключови детайли е време да сглобим цялата картина, да направим финансов анализ и да изследваме ключовите рискове и допускания.

  За всеки проект екипът на xFigureFinance разработва индивидуални показатели и измерители спрямо сектора и спецификата на Проекта.

  В конкретиката на POSH това бяха брой клиенти по ден и час от седмицата, средна сметка на клиента, натовареност на капацитета, среден разход за обслужване на клиент и много други.

  Веднага допълнихме резултатите с анализи и графики, за да видим кои са двигателите, къде са най-големите рискове и къде трябва да се фокусират предприемачите за успех.

 • Сценарии и резултати:

  Дълъг е пътят на финансово планиране, но както ние често казваме

  ” По-добре да се изпотим при планирането, вместо да се провалим при реализацията”.

  Затова, въпреки че имаме един готов вариант, винаги добавяме два допълнителни сценария, тествайки различни варианти за развитие.

В крайна сметка, нашият финансов модел
се превърна в гъвкав инструмент
за осъществяването на Проект POSH.

Ако трябва да открехнем малко завесата при POSH на този етап, то щяхте да видите екипа на xFigureFinance и клиента в дълги 3-4 часови срещи, обсъждайки различните възможности и рискове. В крайна сметка, нашият финансов модел се превърна в гъвкав инструмент за осъществяването на Проект POSH.

И да не забравим, продължихме Проекта с анализ колко финансиране е необходимо и какъв тип инструмент е най-подходящ за POSH. Но повече за това как добавяме стойност при привличане на финансиране може да ВИДИТЕ ТУК.

Нашите споделени успехи

Други Проекти

Меню