Проект KICK

Проектно финансиране на ВЕИ централа

Когато клиентът се обърна към нас с молба да договорим финансиране, компанията вече имаше няколко алтернативни предложения.
Въпреки това, ние успяхме да договорим по-добри условия като ценови параметри и структура и да постигнем желаният резултат. Вижте повече как.

Собствениците на компания, производител в хранително-вкусовата промишленост имаха намерение да инвестират в ново бизнес начинание като построят централа за производство на енергия от биогаз с инсталирана мощност от 5 MWp.

Размерът на инвестицията бе 6,5 млн. евро, като вече имаха закупен парцел, избран доставчик на оборудване, EPC договор за изпълнението и предварителен договор за закупуване на произведената електроенергия

Тъй като основният бизнес на собствениците е голям и разпознаваем на пазара, те бяха получили предложения за финансиране от няколко банки, с които работеха. Всички предложения, обаче бяха обвързани с гаранция от оперативният бизнес.

Както вече сме казвали, ние в xFigureFinance заставаме плътно зад всеки един проект и управляваме процеса до успешен финал като договаряме най-доброто финансиране като структура и условия за проекта. Ето какво направихме и постигнахме за KICK.

 • Избор на финансиране:

   

  Познавайки добре възможностите на местният пазар и след анализ на проекта посъветвахме клиента да откаже наличните оферти.

   

  Вместо инвестиционно финансиране с гаранции от друг бизнес, предложихме комбинация от Проектно Финансиране за строителството и Оборотно Финансиране за суровина.  По този начин клиентът можеше да договори финансиране без допълнителни гаранции и реално проектът да изплаща сам инвестицията.

 • Подготовка на документи:

   

  Ние в xFigureFinance се потапяме напълно, навлизаме в детайли на Проекта и подготвяме всички необходими документи.

  И в този случай изготвихме подробни финансови модели, презентации на Проекта и структура на конкретният тип финансиране.

 • Представяне на проекта:

   

  Заставаме с цялата си експертиза, представяме проекта и отговаряме на ключови въпроси. Ето какво направихме за KICK:

  • Създадохме конкурентен процес като представихме проекта пред три финансиращи институции;
  • Прегледахме и договорихме условията в офертата за финансиране (размер, собствено участие, срок на погасяване, ценови условия, обезпечителен пакет, условия за усвояване, финансови ковенанти и други);
  • Координирахме процеса до получаване на одобрение с допълване на информация, разработване на допълнителни сценарии на финансовия модел и анализи поискани от банките;
  • Консултирахме клиента за избор на финална обвързваща структура на финансиране;

 • Получаване на одобрение:

  Когато настъпи моментът за преговори и защитаване на условия, екипът на xFigureFinance стоим плътно до клиента, за да намерим баланса и доведем сделката до край.

Ето какво постигнахме
за собствениците на KICK

• Одобрено Проектно Финансиране за 70% от размера на инвестицията;

• Обезпечение самият проект без допълнителни гаранции и обвързаности с основният бизнес на собствениците;

• Погасителен план спрямо паричният поток на проекта за 12 годишен период;

• Адекватни ценови условия и дългосрочен финансов партньор.

Проект KICK е само един от редицата ни проекти за финансиране на възобновяеми източници.
Когато става въпрос за ВЕИ проекти, имаме опит при финансиране на соларни паркове, вятърни и
биогаз централи, като често препоръчваме комбинация от различни финансови инструменти. Имаме
късмет и над 95% успеваемост, като често обичаме да казваме:

„Късметът е това, което се случва, когато подготовката срещне
добрата случайност“

Хенри Форд

Проект KICK е само един от редицата ни проекти за финансиране на възобновяеми източници.
Когато става въпрос за ВЕИ проекти, имаме опит при финансиране на соларни паркове, вятърни и
биогаз централи, като често препоръчваме комбинация от различни финансови инструменти. Имаме
късмет и над 95% успеваемост, като често обичаме да казваме:

„Късметът е това, което се случва, когато подготовката срещне добрата случайност“

Хенри Форд

Нашите споделени успехи

Други Проекти

Меню