Анализирайки фундаменталните данни на компанията, индустрията, макро климата и др., предоставяме оценка на дружеството на база дисконтирани парични потоци, прецедентни транзакции в сферата и финансовите множители на сходни сделки.

Меню