Ние водим целия процес по реализация на транзакцията – от идентификацията на подходящи компании спрямо потенциални синергии, възможност за разрастване на пазарен дял и/или навлизане на нови стратегически пазари до успешното завършване на преговорите и подписване на договор за покупко-продажба на дружествени дялове.

 

Меню