Бизнес план
Финансов модел

 xFigure Finance преобръща представите за бизнес план.

Ние в XFigure Finance преобръщаме представата за бизнес план, като разработваме финансови модели конкретно за всеки проект и ги комбинираме с подробни презентации на бизнеса.

Финансовият модел е гъвкав инструмент, който обединява ключовите аспекти на проекта, изследва зависимостите между тях и прогнозира как би изглеждал бизнесът.

Този инструмент показва как да структурирате проекта, така че да бъде финансово устойчив и дава отговор на важни за инвеститорите въпроси.

Точно затова финансовият модел е абсолютно задължителен при стартиране на нови бизнес проекти и привличане на инвеститори.

Всеки разработен от нас финансов модел е направен по мярка за конкретния бизнес или идея и включва детайлни прогнози на основните бизнес елементи, пълен набор от финансови отчети, графики и ключови показатели, заедно с подробно описание на основните допускания и резултати.

В разработването на финансови модели екипът на xFigure Finance следва добре структуриран и доказан с времето процес.

 • Фокус върху идеята

  Слушаме внимателно и анализираме вашия бизнес модел

 • Фокус върху идеята

   

  Слушаме внимателно и анализираме вашия бизнес модел

 • Инвестиция
  и Финансиране

   

  Oпределяме размера на инвестицията и нуждата от външно финансиране

 • Пазар, приходи,
  клиенти

   

  Прогнозираме в детайл развитието на клиенти и продажби месец по месец.

 • Разходи и ресурси

   

  Допълваме пъзела с подробна естимация на необходимите ресурси, определяме нивата на постоянни и променливи разходи и даваме предложения за оптимизация.

 • Анализ и ключови
  показатели

  Сглобяваме цялата картина, представяме я графично и добавяме ключови измерители за бизнеса

 • Сценарии и варианти

   

  Изследваме ключовите двигатели на бизнеса и тестваме различни варианти, за да стигнем до краен резултат и дадем важни отговори.

На какви въпроси отговаряме

Ние сме довереният партньор, който да ви преведе леко
през процеса по договаряне с банки и инвеститори, като ви спестяваме
време и средства. С наша помощ ще:

Видите

цялата финансова картина, ключовите предимства и рискове на Проекта

Знаете

кога и при какви
условия Проектът ще се
самоиздържа

Отговорите

кога ще бъдете на печалба и каква е възвращаемостта от Проекта

Оцените

влиянието на
различните допускания
върху бизнеса и
планирате къде да се
фокусирате

Прецените

дали ще се справите сами и колко финансиране ви трябва

Накратко даваме отговори на ключови финансови и бизнес въпроси и ви помагаме да изпъкнете пред банки и инвеститори.

Case studies

Case studies

Нашите споделени успехи

Меню