Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

Солиден инвеститорски апетит за възобновяеми енергийни източници в региона на ЦИЕ

Ние от xFigure, като консултантска компания за Проектно финансиране и Сливания и придобивания с фокус върху сектор възобновяеми енергийни източници и енергиен преход, активно следим сделките в Централна и Източна Европа и текущите пазарни цени за стари мощности на преференциални цени, за проекти на етап разрешително за строеж, както и за нововъведени в експлоатация електроцентрали.

Региона на Централна и Източна Европа усети съживен интерес към проекти за възобновяема енергия през последните няколко години, което доведе до повишенo количество на сделките, както и засилено търсене от купувачи за качествени проекти и надежден пайплайн. Нашите наблюдения към момента показават интерес основно местни предприемачи и чуждестранни енергийни играчи със значително присъствие в региона. В този материал ще ви запознаем и с някои от емблематичните сделки в сектора през последните години и най-активните и бързо развиващи се ВЕИ разработчици в региона:

  1. Еднo от първите големи придобивания на българския пазар в тази нова вълна беше това на фотоволтаичен парк Караджалово (който няколко пъти сменя собствеността си след въвеждане в експлоатация). През септември 2020 г. IPP Enery със седалище във Виена завърши придобиването на оперативен соларен парк от 60,4 MW, като това към днешна дата си остава една от най-големите сделки за възобновяема енергия в България. Общата пазарна стойност на парка е оценена на около 100 милиона евро, което предполага множителите по сделката да са около 6,5x приходи и 8,2x EBITDA. Соларният парк е изграден през 2012 г. и работи с дългосрочен договор за изкупуване на енергията на преференциална цена.
  2. MET Group, реномирана паневропейска енергийна група, която има както присъствие, така и очертан интерес в регионалния сектор на възобновяемите енергийни източници, беше доста активна на пазара наскоро, придобивайки работещия вятърен парк Суворово в България (60 MWp) през 2021 г., като както и 60 MW соларен проект на зелено в Полша и 52 MW фотоволтаична централа в Румъния, които трябва да достигнат COD през 2024 г. В отделно изявление швейцарската група разкрива намерението си да натрупа оперативно портфолио от 500 MW активи за възобновяема енергия в региона на ЦИЕ до края на 2023 г.
  3. Greenvolt, новосъздадена компания с фокус върху разработването на проекти за възобновяеми енергийни източници, придоби 45 MW соларен парк в Южна Румъния с оповестена стойност на сделката от 83 милиона евро и множител от 6,93x EBITDA. Сделката беше обявена през май 2022 г., а транзакцията по синдикирания заем за завъшването ѝ беше приключена през юни 2022 г. Фотоволтаичната централа работи от 2013 г. и нейните приходи се генерират частично чрез пазарен компонент според изявление, публикувано от купувача. Тъй като продавачът (Samsung) има опит в регионални транзакции с възобновяема енергия, подозираме, че малко по-ниският добив на енергия, по-високият пазарен риск, както и по-късият очакван полезен живот на активите (към момента на приключване на сделката) са сред факторите, повлияли на оценката.
  4. Alternus Energy, базиран в Ирландия разработчик на възобновяема енергия с приведени в експлоатация възобновяеми електроцентрали в Южна, както и в Централна и Източна Европа, обяви сливане с Clean Earth, регистрирана на NASDAQ компания (тип SPAC), през октомври 2022 г. Обединената компания има намерение да продължи придобиването на допълнителни 800 MW+ проекти за възобновяема енергия и да завършви допълнителни 649 MW, които в момента са в процес на разработка (според достъпната информация). Компанията притежава или планира да придобие възобновяеми активи в Полша, Гърция и Румъния.
  5. Инвестиционният фонд „Три морета“ (3SIIF), съвместен инвестиционен инструмент между няколко държави в региона, ще инвестира 150 милиона евро (с опция за увеличаване на инвестицията до 250 милиона евро) в R. Power, полски независим производител на енергия с проекти за възобновяема енергия в няколко страни от ЕС, включително Румъния и Полша. Средствата ще бъдат използвани от R. Power за постигане на 1 GW общ инсталиран капацитет през следващите две години, както и за развитие на нейните EPC и O&M дъщерни дружества. Очакват се допълнителни подробности за сделката, тъй като сделката беше обявена в началото на февруари 2023 г.

2021 и 2022 г. ни дадоха ясна индикация за силния интерес към възобновяемите енергийни източници в световен мащаб. Фокусът върху инфраструктурата за чиста енергия се прехвърли и в региона на ЦИЕ, където чуждестранни енергийни играчи и местни инвеститори търсят както да придобият функционални активи, така и да запълнят целевите си пайплайни за следващите години. Относителният недостиг на изградени вятърни и слънчеви активи в нашия регион предоставя допълнителна възможност за възвращаемост на местните разработчици с добре структурирани проекти.

Екипът на xFigure е консултирал множество сделки за сливания и придобивания, свързани с енергийния преход, познаваме местния пазар и предимствата на региона. Наши клиенти са институционални инвеститори и корпоративни структури, търсещи възможност инвестиция в България и региона или реализация на ВЕИ проекти.

Друго интересно :

Подобни Публикации

Меню