Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

Устойчиви оценки за придобиване на нови ВЕИ проекти през 2022

xFigure е независим финансов консултант, с фокус върху проектно финансиране, както и сделки по сливания и придобивания в България и региона. Основен сектор за нас е възобновяемата енергия и енергийния преход. Консултирали сме местни и чуждестранни инвеститори, както и местни финансови институции. Членовете на нашия екип имат над 10 години опит с енергийни проекти – слънце, вятър и биогаз, а последните проекти за съхранение на енергия са с над 600 MW инсталирана мощност.

Ние следим постоянно глобалните сделки в индустрията, като същевременно фокусираме вниманието си върху ЕС и региона на ЦИЕ. В този материал ще обсъдим някои интересни развития в сектора на ВЕИ и конкретни сделки, които привлякоха вниманието ни.

И какъв по-добър начин да поставим началото на 2023 г. от бърз преглед на сектора на възобновяемите енергийни източници през 2022 г., неговите движещи сили, сключени сделки и последици за обозримото бъдеще.

Развитие на Соларни и Вятърни Централи през 2022

Като вземем предвид подобрената икономическа среда за развиване на ВЕИ мощности, в комбинация със силните политически послания, не е изненада, че соларните и вятърните проекти в Европа набират значителна инерция в периода след глобалната пандемия. Соларните проекти се оказват и най-големите печеливши от изложените по-горе обстоятелства. Цялостно, ранните прогнози предвиждат слънчевите инсталации да отбележат 47% ръст на годишна база през 2022 г. (с общo инсталирани 41.4 GW капацитет в Европа само за изминалата година).

Новоинсталирани соларни капацитети през 2022

Източник: https://www.pv-magazine.com/
Изображдение от: SolarPower Europe

Развитието на вятърна енергия също демонстрира обещаващи признаци, тъй като източници изчисляват, че ЕС е добавил 33% повече вятърен капацитет през 2022 спрямо 2021. Тези прогнози са допълнително подкрепени от развитието на офшорните вятърни централи, където специализираните кораби за вятърни инсталации (в случая използвани като индикатор за строителна дейност) са прекарали 30% повече време работейки по проекти в морето през 2022 г. спрямо 2021 г.

Повишен интерес към ВЕИ разработчици, инженери и строителни компании

Виждайки тенденцията за растеж и като се има предвид времето и усилията, необходими за разработването на качествено портфолио от проекти за възобновяема енергия, не е изненада за нас, че настроенията на инвеститорите към разработчиците (developers) на възобновяема енергия остават стабилни през първата половина на 2022 г. Фокусът и засиленият инвеститорски апетит е най-вече видно от множителите за оценка при сделките, които останаха стабилни през периода, и в общата стойност на сделките, която бързо се увеличи през годините, сигнализирайки за по-амбициозни портфеийли от проекти и силни основи.

Множители на сделки с Renewable Developers

Източник: https://www.mckinsey.com/

Цифрите, представени по-горе, по дефиниция са средни за индустрията и трябва да се приемат с определени уточнения. Ключовият извод, който целим да покажем с тази графика е, че в настоящите времена на понижени коефициенти на оценка и намалено сключване на сделки в повечето индустрии, значително внимание и капитал се насочват към възобновяемата енергия. Гореспоменатите оценки могат да се различават поради традиционни опасения като размер на компанията, ликвидност и т.н., както и поради специфични за сектора характеристики като разлика в енергийните пазари в различните географски райони, използваните технологии и размер на възможностите за растеж спрямо текущото портфолио от възобновяеми активи. В момента виждаме значително различаващи се коефициенти въз основа на текущ оперативен капацитет, инсталации в процес на изграждане и надежден дългосрочен пайплайн от проекти.

Тъй като тaзи статия е част от първото издание на нашия бюлетин, решихме да установим отправна точка по отношение на очакваните оценки и да предоставим допълнителен контекст. Избрахме IPO-то на испанската Acciona Energia, която изгражда и управлява ВЕИ активи, за да предоставим допълнителен контекст в обосновката на множителите за оценка. Избраната компания дебютира на Мадридската борса на 07.01.2021 г. с пазарна капитализация от 8.8 милиарда евро. Пазарната капитализация предполага, че стойността на компанията възлиза на 6.2x приходи и 12.6x EBITDA, което представлява и премия спрямо средните стойности, регистрирани за годината. Нашето мнение е, че тази компания представлява добър пример за компаниите, изграждащи ВЕИ мощности поради няколко причини. На първо място, Acciona Energia е pure-play независим производител на енергия от възобновяеми източници, както и относително ликвидна компания със значителен мащаб. Второ, дружеството е диверсифицирано по отношение на географски и технологичен аспект. И не на последно място, компанията има добра комбинация от текущи активи (11 GWp) и перспектива за растеж чрез амбициозен пайплайн от проекти. Тези фактори правят Acciona Energia добра база за сравнение на оценки и за други подобни компании в Европа.

Устойчиви множители и значителен ръст

Цялостно, темпът на развитие на ВЕИ проектите в Европа регистрираха значително увеличение през 2022 г. в сравнение с предходните години, като както слънчевите, така и вятърните инсталации отбелязаха скок от нови мощности, въпреки трудностите във веригите за доставки в началото на годината. Множителите за оценка в сектора останаха високи през година, в която повечето други индустрии регистрираха спад в тази категория. Допълнително, оповестената номинална сума на сделките през първото полугодие на 2022 г. е по-висока, отколкото за цялата 2021 г., намеквайки за прехвърляне на капитал и инвеститорски интерес към индустрията в глобален мащаб.

Екипът на xFigure е консултирал множество сделки за сливания и придобивания, свързани с енергийния преход, познаваме местния пазар и предимствата на региона. Наши клиенти са институционални инвеститори и корпоративни структури, търсещи възможност инвестиция в България и региона или реализация на ВЕИ проекти.

Друго интересно :

Меню