Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

xFigureFinance е сред одобрените консултанти от Европейската банка за възстановяване и развитие (#EBRD)

xFigureFinance е сред одобрените консултанти от Европейската банка за възстановяване и развитие (#EBRD) в сектор Стратегия, който обхваща следните дейности: оценка на бизнес и стратегическо планиране, проучване и търсене на стратегически партньори, сделки по сливания и придобивания.

За бизнеса това е възможност след одобрение на компанията ЕБВР да поеме част от стойността на консултантската услуга, както и да увеличи възможностите за разрастване на бизнеса си чрез достъп до външно финансиране, финансов или стратегически партньор.

Услугата е подходяща за компании, готови да придобият или продадат бизнес, да увеличат капитал чрез привличане на инвеститор (стратегически или финансов) като по този начин разширят възможностите за излизане на нов пазар, привличане на партньор с потенциал да добави стойност към текущия бизнес или да разшири хоризонта и обхвата му. Нашата роля в процеса е да оценим възможностите, да открием подходящи партньори, да водим процеса на всеки етап и на финал да договорим най-подходящите за съответния бизнес условия до финализиране на сделката.

Работим с приоритет сделки в следните сектори: инвестиции за придобиване на компании развиващи дейност в сферата на възобновяеми енергийни източници; куриерски услуги и последна миля; IT сектор.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирани икономики на страните от Централна и Източна Европа. ЕБВР инвестира основно в частни предприятия, обикновено съвместно с други търговски партньори. Финансирането от ЕБВР за проекти в частния сектор обикновено варира от 5 млн. до 250 млн. евро под формата на заеми или дялово участие. Фокусирайки се върху инвестициите в частния сектор, ЕБВР финансира проекти, ангажирани с диалог по политиките и предоставящи технически съвети, които насърчават иновациите и спомагат за изграждане на модерни, конкурентноспособни, добре управлявани, екологични, устойчиви и интегрирани икономики.

Друго интересно :

Подобни Публикации

Меню