Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

I Част: Power Purchase Agreement (PPA) или тънкости на Споразумението за Изкупуване на Електроенергия

В тази статия ще разгледаме в детайл ключов фактор от реализирането на проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ), а именно “Power Purchase Agreement” (PPA) или Споразумение за Изкупуване на Електроенергия. Договорът за изкупуване на електроенергия (PPA) е решаващ компонент от структурирането и финансирането на проект за изграждането на фотоволтаична електроцентрала, тъй като определя приходите от производството на електроенергия, както и платежоспособността му, превръщайки го в най-важния документ в процеса.

xFigureFinance е независим финансов консултант с комбиниран опит на екипа от над 30 години. Ние познаваме ВЕИ сектора, възможностите за привличане на капитал и успяваме да договорим най-доброто финансиране за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

Какво представлява PPA

PPA е двустранно споразумение между производител на електроенергия и купувач на такава.

Споразумението обикновено включва продължителност на договора, начало и край на проекта и условия за продаване и закупуване на електроенергия между двете страни, неустойки при неизпълнение на заложените условия от страна на производителя, метод на плащане и клауза за прекратяване.

Продължителността на PPA споразумението трае между 3 и 25 години като осигурява:

 • сигурни приходи за производителя на електроенергия;
 • обещано количество електроенергия на купувача;
Участници в PPA

Производителят на електроенергия е собственикът на централата за електроенергия от възобновяем източник, в нашия случай – на ФвЕЦ.

Купувачът (още известен като PPA Offtaker) е страна, която закупува електроенергията. Тя може да бъде търговец, институция, използваща електроенергията за лична употреба (напр. училище, болница, правителство и т.н.) или голяма корпорация, целяща да намали своя въглероден отпечатък.

Видове PPA

Видът на PPA споразумението се определя от купувача на електроенергия. В зависимост от това, договорът се разделя на три главни вида: комерсиален, търговски и корпоративен.

 • Комерсиален PPA – купувачът е вид институция (училище, болница, правителство и т.н.), целяща да използва електроенергията за свои нужди, закупувайки я директно от производителя
 • Търговски PPA – купувачът е търговец, целящ да препродава закупената електроенергия; единственото условие в търговския PPA е производителят и крайният потребител да бъдат участници в пазара
 • Корпоративен PPA – един от най-разпространените видове PPA; купувачът тук е голям корпоративен играч, целящ да постигне целите си относно зелена енергия; все повече големи компании навлизат в PPA споразумения, за да намалят своя въглероден отпечатък като например Google, Apple, Amazon и др.
Предимства и недостатъци на PPA

Ако трябва да стигнем до дадено заключение, то би било, че ползите от PPA са далеч по-значителни, с по-голяма тежест и превъзхождат недостатъците. Въпреки това ще разгледаме и двете страни, за да анализираме ситуацията от всяка възможна гледна точка.

Предимства

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала е инвестиция, изискваща високи първоначални разходи, предимно такива за CapEx (а именно оборудване), съпътствани със сравнително ниски, дори незначими, оперативни разходи по време на проекта.

Най-често финансирането на големи проекти над 1 MW става чрез тегленето на кредит от финансова институция. В този етап експертизата на екипът ни от xFigureFinance би могла да Ви помогне да подобрите условията, така че те да бъдат във ваша полза и да Ви помогнат да постигнете максимално висока възвращаемост.

Въпреки това има определени условия и критерии, които ще трябва да покриете, за да може финансовата институция да бъде убедена в успеха на проекта, реализирането на заложените резултати и постигането на паричните потоци в нашия финансов модел.

Именно тук идва ролята на PPA споразумението. Ползите от него са следните:

 • Осигурява стабилен приход за производителя, което намалява риска, поет от него;
 • Осигурява сигурно и договорено количество електроенергия за купувача по време на продължителността на договора;
 • Бидейки двустранно споразумение, купувачът и производителят имат свободата да договорят условията за цена помежду си (разбира се в рамките на съответните заложени регулации) – било то закупуването на електроенергията на фиксирана такава по време на целия договор или позволяване на гъвкавост в зависимост от актуалните цените на пазара;
 • Сигурността на приходите също така може да предпази производителя от конкуренция, продаваща електроенергия на по-ниски цени;

Недостатъци

Недостатъците в PPA споразуменията са далеч по-малко, но въпреки това е редно да ги споменем, тъй като за някои това може да възпрепятства визията им за реализирането на проект за изграждане на ФвЕЦ. Те са:

 • Сложността на естеството на PPA – поради многото значими детайли, заложени в споразумението, договарянето на всички условия може да отнеме време и изисква търпение от всака страна-участник
 • Продължителност – както споменахме, PPA споразумението е в сила между 3 и 25 години, което може да окаже негативен ефект върху производителя ако цените на електроенергията нараснат или купувача ако цените паднат
 • Производителят е длъжен да достави договореното количество електроенергия на точен ден и час и в случай на забавяне е отговорен за това като ще бъде задължен да компенсира купувача финансово
В Заключение:

PPA споразумението е решаващ компонент от финансирането на проект за изграждането на фотоволтаична електроцентрала, тъй като определя приходите от производството на електроенергия, както и платежоспособността му, превръщайки го в най-важния документ в процеса.

В следващата статия ще разгледаме условия и фактори, които да вземем в предвид преди подписване на PPA споразумение.

Започвайки работа с xFigureFinance по ФвЕЦ проект, клиентът получава не просто финансов модел, който ще подсигури необходимото финансиране, но и достъп до най-добрите търговци на електроенергия като негов партньор и купувач.

Друго интересно :

Подобни Публикации

Меню