Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

Защо да инвестираме във фотоволтаични централи?

xFigureFinance е независим финансов консултант, ние познаваме ВЕИ сектора, възможностите за привличане на капитал и успяваме да договорим най-доброто финансиране за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

Над 30-годишния комбиниран опит на екипа на xFigureFinance показва, че факторите, които осмислят и валидират взимането на инвестиционно решение за ФвЕЦ, са изключително комплексни и изискват добро познаване на правната рамка, етапите съпътстващи изграждането на електроцентралата, както и възможностите за финансиране. Въпреки, че изисква добра подготовка и голям първоначален капитал, този тип инвестиции се превръщат в шампион по възвращаемост, ето защо:

  1. Пазарен принцип

Секторът за производство на електроенергия от възобновяеми източници бележи значително развитие през последните 10 години.

Първо през периода 2007-2012 години България беше най-бедната страна членка с най-високите фиксирани цени за изкупуване на ВЕИ енергията. Това доведе до краткотраен бум в изграждане на ВЕИ мощности, усещане за политическа намеса и ненужно бонусиране на ВЕИ производителите за сметка на българските граждани.

Това е причината в средата на 2012 година Българската държава да каже, че не може да изпълни дългосрочните договори за изкупуване на енергията, тъй като производството е скочило многократно и да наложи редица такси на най-многобройните фотоволтаични проекти.

И докато в България ВЕИ инвестициите бяха замразени за периода 2012-2020 година и се случваха малки проекти до 30 kW, то в световен мащаб технологията се развиваше и оборудването за фотоволтаични проекти поевтиня с над 70% за последните 10 години.

Така подобрената цена на оборудването вече осмисля инвестицията изцяло на пазарен принцип без нужда от преференциални тарифи и премии за ВЕИ производители, както и без инвеститорът да носи политическия риск на Българското правителство.

Факт е, че към момента себестойността на произведената енергия от фотоволтаични централи е между 55 и 60 евро на мегаватчас, при текущи борсови цени от над 200 евро.

  1. Добра прогнозируемост

Този тип проекти се характеризират с висока степен на предвидимост на основните допускания като слънцегреене, производителност, ниво на оперативни разходи и съответно приходи, печалба и възвръщаемост.

Ние изграждаме финансовите модели за фотоволтаични централи на база дългосрочни статистики за слънцегреене, производителност на висок клас оборудване, както и дългосрочни прогнози за цена на електроенергията и разходи за поддръжка на централата. Именно добрата предвидимост е един от елементите, които привличат инвеститори към сектора и които правят проектите атрактивни за структуриране на дългосрочно финансиране.

  1. Висока възвръщаемост

Нека тук говорим в числа и да кажем, че този тип проекти се доближават изключително много до перспективата за пасивен доход, като след първоначалното изграждане проектът има под 10% оперативни разходи и реално над 90% от прихода остава за изплащане на финансирането или директно за приход към инвеститора.

Трудно е да кажем какъв процент доходност генерират проектите, тъй като всяка централа има специфика, но ако трябва да обобщим: екипът на xFigure Finance успява да структурира дългосрочна доходност за над 20 годишен период от мин. 15%, за проектите по които работим и то при консервативни сценарии за цена на електроенергия и без предвидени сериозни допълнителни постъпления от зелени сертификати.

  1. Перспективен сектор

Преходът към зелена енергия отдавна е факт. Може би не е нужно да цитираме европейската директива Fit for 55%, , според която обемът на въглеродни емисии през 2030 година следва да е с 55% по-малко спрямо 1990г. Това от своя страна води до намаляване обема на въглеродните квоти в ЕС и естествено до повишаване на цената на квотите. Излишно е да напомняме, че само при 2,2% намален обем на квотите от началото на 2021 година цената скочи два пъти от 30 евро на тон в началото на годината до 90 евро в началото на 2022. И ако трябва да цитираме водещи анализатори в сектора, то прогнозите за цената на електроенергията включвайки компонентата на въглеродни емисии при фосилните електроцентрали се очаква да се задържи на трайни нива над 100 евро до 2035 година.

Пред тези перспективи производството на енергия от слънцето се превръща в най-евтиния източник за производство на енергия и възможност за устойчиво добър приход от няколко канала (продажба на електроенергия и продажба за зелени сертификати).

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) е дългосрочна инвестиция в бързоразвиваща се индустрия, характеризирана с висока възвращаемост и пасивен доход, при условие че се подходи с изключително внимание към ключовите стъпки на структуриране на проекта.

xFigureFinance е независим финансов консултант, който стои плътно до клиента от Идея до получено финансиране, познава тънкостите на процеса, условията за финансиране и възможностите да подобрим възвращаемостта на Проекта.

Друго интересно :

Меню