Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

FacebookLinkedInEmail

Ролята на EPC компаниите за успешен фотоволтаичен проект

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) е дългосрочна инвестиция в бързоразвиваща се индустрия, характеризирана с висока възвращаемост, при условие че се подходи с изключително внимание към ключовите стъпки на нейното строителство. Именно тук идва ролята на EPC контракторите.

EPC означава Engineering, Procurement & Construction (Инженеринг, Доставяне и Строителство).

EPC компаниите са отговорни за проектирането, доставката на необходимото оборудване и изграждането на електроцентралата. Те са компанията, отговорна за предоставянето на соларната централа в завършения ѝ вид на Вас – собственика на активите, включително нейното упълномощяване и въвеждане ѝ в експлоатация.

Стъпки в дейността на EPC фирми

Сложността на процеса, свързан с изграждане на фотоволтаична електроцентрала, трудно може да бъде обхванат с няколко изречения. Въпреки това ще Ви представим основните стъпки, съпътстващи дейността на EPC компаниите.

 1. Оценка на проекта – в този етап EPC компанията извършва задълбочен анализ на проекта, включващ енергиен одит, както и анализ на производителния капацитет на ФвЕЦ
 • Енергиен одит – анализиране на потенциала на местоположението (радиация, слънчеви дни в годината, качество на почвата и т.н.)
 • Симулации – извършване на симулация, в която се изчисляват слънчевите дни в годината на база исторически данни за конкретния регион, какво количество енергия би могло да бъде произведено на ден, месец или година; именно резултатите от тази симулация ни позволяват да извлечен допусканията за нашия финансов модел с голяма точност и сигурност
 • Избор на оборудване – след анализа на местоположението идва време за избора на оборудване спрямо целите на клиента, бюджета и производствения потенциал на региона
 1. Разрешение – получаването на разрешение от съответните органи е важна стъпка преди инсталирането на соларните панели върху конкретния регион и площ
 2. Дизайн – проектиране и чертаене на фотоволтаичната електроцентрала със заложените модели соларни панели, инвертори и модули
 3. Инсталация – инсталиране на техниката и изграждане на ФвЕЦ, готова да влезе в експлоатация
 4. Тестове и проби на оборудването и производителността на централата.
 5. Експлоатация – проектът се въвежда в експлоатация, след което EPC фирмата може да продължи работата с поддръжка, регулярните проверки и следенето на представянето на фотоволтаичната електроцентрала дори след края на инсталацията

EPC Гаранции

Освен производствените гаранции на избраното оборудване, добрите EPC компании поддържат и гарантират цялостната производителност на централата.

Това са PR (“Performance Ratio Guarantee”) – коефициент на производителност, който най-често се изчислява за първите две години от функционирането на електроцентралата. Добрите показатели на PR са обикновено над 95%, като средните стойности варират около 90%.

Кои са нашите EPC партньори

Предимствата в работата на xFigureFinance са именно нашата експертиза, опит, както и партньорствата с различните видове участници в процеса – EPC и O&M контрактори, правни кантори, ESCO дружества, производители на панели и инвертори и т.н.

Изборът на EPC компаниите, с които си партнираме, е свързан със задълбочен анализ на всяка компания. Критериите, на база на които избираме нашите партньори, са:

 • Историята на фирмата и години опит;
 • Предишни проекти и успеваемост;
 • Екипът и неговата експертиза, техническите умения на ключовите членове на екипа;
 • Стратегически партньорства с фирми от индустрията
 • Партньори (доставчици на оборудване и технология – панели, модули и инвертори)
 • Финансово състояние на EPC фирмата или дружеството, притежаваща я
 • Репутация и надеждност, bankability

Всички EPC партньори на xFigureFinance отговарят на най-високите изисквания за качество и достоверност.

Заключителни Думи

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) е дългосрочна инвестиция в бързоразвиваща се индустрия, характеризирана с висока възвращаемост и пасивен доход, при условие че се подходи с изключително внимание към ключовите стъпки на нейното изграждане.

Започвайки работа с xFigureFinance по ФвЕЦ проект, клиентът получава не просто финансов модел, който ще подсигури необходимото финансиране, но и достъп до най-добрите EPC фирми като негов партньор.

Ние познаваме стъпките и тънкостите на процеса, знаем кои ЕРС контрактори са надеждни и приемливи за банките, какво трябва да включват гаранциите и как да структурираме най-доброто финансиране за проекта.

Друго интересно :

Меню